KÄYN PUHUMASSA ERI SEURAKUNNISSA JA PIDÄN MYÖS HERÄTYSKOKOUKSIA ERI PUOLILLA MINNE HERRA JOHDATTAA. HERRA KUTSUI MINUT KOKOAIKAISEEN TYÖHÖNSÄ JA OLEN SIINÄ PALVELLUT USKONVARAISESTI . RUKOUSMUISTAMISIIN !

TV: Juhani veli

Minun suurin toiveeni on että sinä joka luet näitä sivuja, saisit kokea Jumalan armon kosketuksen ja Pyhän Hengen täyteyden. Jumalan sana on elävä ja voimallinen, ja kun sitä julistetaan, syntyy ihmisessä usko Jeesukseen. Jokainen ihminen on luotu alunperin elämään Jumalan yhteydessä. Tuo yhteys katkesi syntiinlankeemuksen seurauksena. On todella hieno asia että ihminen voi päästä takaisin tuohon Isän Jumalan yhteyteen. Miten sitten tuo yhteys voidaan saada ?Tämä kysymys varmaan nousee monen mieleen. Tässä haluan mahdollisimman yksinkertaisesti tuoda esille, miten Jumalan yhteyteen päästään. Ensimmäinen lähtökohta on että tunnustaa tarvitsevansa jotain, mitä ei itse voi saavuttaa. Tulla itsessään heikoksi ja avuttomaksi syntiseksi, apua tarvitsevaksi.


LUUK 5:31-32 "Eivät terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat 32."En minä ole tullut kutsumaan vanhurskaita vaan syntisiä parannukseen".Sydämen maaperä tulee olla avoin Jumalan kohtaamiseen.  ROOM 10:10 "Sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi (eli syyttömäksi julistetuksi Jumalan edessä kaikesta synnistä) ja suun tunnustamisella pelastutaan. Joka syntinsä tunnustaa ja hylkää, saa armon Jumalan edessä, ja uskomalla että Jeesus Kristus on Golgatalla sovittanut syntimme.


Jumalan Henki vetää ihmistä parannukseen ja yhteyteensä. "Ei kukaan voi tulla minun tyköni, ellei Isä, joka on minut lähettänyt häntä vedä.." Kaikkia ihmisiä vedetään parannukseen, kahdesti jopa kolmesti ihmiselle annetaan herätyksen aikoja.
JOB 33:14-30 Tuolloin ihmiselle tulee kaipuu Jumalan yhteyteen, vaikka hän ei silloin välttämättä ymmärä sitä. Jumala kuitenkin johdattaa jo silloin ihmistä esim. hän kohtaa jossain tilanteissa uskovia ihmisiä tai mielenkiinto herää mennä esimerkiksi kirkkoon tai muihin hengellisiin tilaisuuksiin. Jumala johdattaa tavalla tai toisella. Näistä ajoista tulisi ottaa vaari, sillä raamattu sanoo:  

 HEB 3:7-8 "Jos tänäpäivänä kuulette hänen äänensä, älkää paaduttako sydämiänne.."


Seuraavaksi ihmisen tulee omistaa pelastus Jeesuksessa Kristuksessa sydämeensä. Tämä tapahtuu uskon kautta. Jumalan sana ja Pyhä Henki yhdessä vaikuttavat ihmisessä uskon.Pyri lukemaan raamattua tai kuuntelemaan sanan julistusta, rukoillen mielessäsi, ja sillä tavoin etsi elävää Jumalaa. Hän ilmestyy niille jotka Häntä etsivät.


JER 29:13 "Te etsitte minua ja löydätte minut, kun te etsitte minua kaikesta sydämestänne.."
(Raamatunpaikat ovat : Raamatunkäännös 1933/38 mukaan.)


Mark 16:15
Ja hän sanoi heille: "Menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille.


Mark16:16
" Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu; mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen. "

JEESUS ON TIE