PYHÄN HENGEN KASTE

Uudestisyntyminen ja Pyhällä Hengellä täyttyminen ovat kaksi eri tapahtumaa. Ihminen syntyy uudesti Jumalan sanan ja Pyhän Hengen vaikutuksesta. Ihmisen sydämeen tulee Hengen todistus Jumalan lapsioikeudesta. Tämä on uudestisyntymä. (On myös käynyt niinkin, että Herra on täyttänyt samantien, kun ihminen on tullut uskoon hänet Pyhällä Hengellä. Tämmöiset tapaukset kuitenkin ovat harvinaisempia).
Room 8:15-16
"Sillä te ette ole saaneet orjuuden henkeä ollaksenne jälleen pelossa, vaan te olette saaneet lapseuden hengen, jossa me huudamme: "Abba! Isä!" 16. Henki itse todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapsia".
Pyhän Hengen täyteyden saamiseksi tulee etsiä Herran kasvoja rukoillen ja sanaa tutkien.
Matt 7:7-11
"Anokaa, niin teille annetaan; etsikää, niin te löydätte; kolkuttakaa, niin teille avataan.
" Sillä jokainen anova saa, ja etsivä löytää, ja kolkuttavalle avataan."
"Vai kuka teistä on se ihminen, joka antaa pojallensa kiven, kun tämä pyytää häneltä leipää,
"taikka, kun hän pyytää kalaa, antaa hänelle käärmeen?
"Jos siis te, jotka olette pahoja, osaatte antaa lapsillenne hyviä lahjoja, kuinka paljoa ennemmin teidän Isänne, joka on taivaissa, antaa sitä, mikä hyvää on, niille, jotka sitä häneltä anovat!".
Luuk 11:13
" Jos siis te, jotka olette pahoja, osaatte antaa lapsillenne hyviä lahjoja, kuinka paljoa ennemmin taivaallinen Isä antaa Pyhän Hengen niille, jotka sitä häneltä anovat!"
Kielillä puhuminen on varmin merkki Pyhällä Hengellä täyttymisestä. Joillekkin ei kuitenkaan jää kielet pysyväiseksi merkiksi jostain syystä. Kuitenkin Pyhän Hengen täyteys on ainutlaatuinen kokemus, joka jää varmasti ihmisen mieleen, niin ihmeellinen ja voimakas kokemus se on. Tästä Hengellä täyttymiskokemuksesta puhutaan esim.
Apt 1:5-8
"Sillä Johannes kastoi vedellä, mutta teidät kastetaan Pyhällä Hengellä, ei kauan näitten päivien jälkeen." 6. Niin he ollessansa koolla kysyivät häneltä sanoen: "Herra, tälläkö ajalla sinä jälleen rakennat Israelille valtakunnan?" 7. Hän sanoi heille: "Ei ole teidän asianne tietää aikoja eikä hetkiä, jotka Isä oman valtansa voimalla on asettanut, 8. vaan, kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte voiman, ja te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka."
Apt 2:1-4
" Ja kun helluntaipäivä oli tullut, olivat he kaikki yhdessä koolla. 2. Ja tuli yhtäkkiä humaus taivaasta, niinkuin olisi käynyt väkevä tuulispää, ja täytti koko huoneen, jossa he istuivat. 3. Ja he näkivät ikäänkuin tulisia kieliä, jotka jakaantuivat ja asettuivat heidän itsekunkin päälle. 4. Ja he tulivat kaikki Pyhällä Hengellä täytetyiksi ja alkoivat puhua muilla kielillä, sen mukaan mitä Henki heille puhuttavaksi antoi".
Pyhän Hengen täyteys annetaan ihmiselle vomaksi, että hän kirkastaa Jeesusta Kristusta elämässään. Ihminen ei luonnostaan pysty elämään Jumalan tahdon mukaista elämää. (Uskonnollista elämää toki pystytään elämään ilman Pyhän Hengen voimaa. Mutta Uskonnollisuus johtaa ihmisen iankkaikkiseen kadotukseen). Elävä usko Jumalan yhteydessä, taasen johtaa iankaikkiseen elämään, Jumalan luo taivaaseen, siihen me tarvitsemme Pyhän Hengen täyttymistä. Eikä vain kerran, vaan jatkuvasti elämän tiellä vaeltaessamme.
Pyhän Hengen voima kuuluu jokaiselle uskovalle. Jos et ole vielä täyttynyt Hengellä, niin ala tosissasi rukoilemaan että Herra täyttäisi sinut. Elämme vaikeita aikoja (niin sanottua lopun aikaa, Jeesus tulee pian hakemaan omansa Taivaaseen) Nyt jos koskaan tarvitsemme Pyhän Hengen ylivertaista voimaa.
Pyhä Henki kristinuskon näkökulmasta
Pyhä Henki on Jumalan kolmas persoona, Isän ja Pojan ohella. Pyhää Henkeä kutsutaan myös Jumalan Hengeksi, Jeesuksen Hengeksi, Totuuden Hengeksi ja Kristuksen Hengeksi. Kristinuskossa Pyhä Henki ei ole ainoastaan Jumalan voima vaan osa Pyhää Kolminaisuutta.
Kristinuskon mukaan jokainen kristitty saa Jumalan lupaaman lahjan voimaksi Jumalan palvelemiseen eli uskon elämään. Pyhän Hengen lahja ei ole tarkoitettu pelkästään tietyille ihmisille tiettynä aikana tiettyä tehtävää varten, vaan se kuuluu kaikille kristityille. Paavali mainitsee Pyhän Hengen lahjoina esimerkiksi Jeesuksen tunnustamisen Herraksi, kyvyn jakaa viisautta ja tietoa, uskon voiman, parantamisen lahjan, voiman tehdä ihmeitä, profetoimisen lahjan, kyvyn erottaa eri henget toisistaan, kielillä puhumisen lahjan, sekä kyvyn tulkita kielillä puhujaa ( 1. Kor. 12 ). Näistä lahjoista käytetään myös nimitystä armolahja.
Kristillinen opetus Pyhästä Hengestä Kolminaisuuden yhtenä persoonana perustuu erityisesti Jeesuksen lupaukseen lähettää uskovilleen "puolustaja", johon viitataan persoonana: "Te saatte puolustajan; minä lähetän hänet Isän luota. Hän, Totuuden Henki, lähtee Isän luota ja todistaa minusta" ( Joh. 15:26 ).
Pyhän Hengestä ja hänen saamisestaan on eri painotuksia kristikunnan sisällä. Suurin osa kuitenkin opettaa Pyhän Hengen tulevan ihmiseen kasteessa. Erityisesti kalvinistit opettavat, että Pyhä Henki saadaan henkilökohtaisessa kääntymyksessä Raamattua lukemalla (näkemys on myös laajasti omaksuttu luterilaisten keskuudessa) tai rukoilemalla erillistä Hengellä täyttymisen kokemusta (erityisesti tätä opetusta on vapaissa suunnissa ja helluntaiherätyksessä). Jotkut taas katsovat, että Pyhän Hengen voi saada vain toiselta uskovalta kristityltä, jolla on jo Pyhä Henki (tätä opetusta on lestadiolaisuudessa, mutta myös uuskarismaattisuudessa).
Erityisesti karismaattisissa suuntauksissa (niin protestanttisissa, katolilaisissa kuin helluntailaisissakin) korostetaan voimakkaasti armolahjoja kuten kielillä puhumista ja ihmeitä erityisinä Pyhän Hengen läsnäolon merkkeinä. Tällöin viitataan usein Raamatun Apostolien teoissa kerrottuihin tapauksiin. Apostolien tekojen toisessa luvussa opetuslapset puhuivat uusilla kielillä ja kymmenennessä luvussa Korneliuksen kodissa olevat ihmiset puhuivat kielillä ja ylistivät Jumalaa, kun täyttyivät Pyhällä Hengellä. Kielillä puhumista esiintyy siis monissa Kristillisissä liikkeissä nykyäänkin.
Raamattu antaa ymmärtää, että kun ihminen täyttyy Pyhällä Hengellä, saa hän jonkun armolahjan, jonka Jumala on luvannut Pyhällä Hengellä täyttymisen yhteydessä, ja armolahja annetaan sen mukaan, kuinka Jumala näkee sen tarpeellisimmaksi ( 1. Kor. 12:11 ). Karismaattisen tulkinnan mukaan kun Pyhä Henki tulee ihmiseen, ihminen huomaa pienuutensa, ja kokee Jumalan suuren rauhan.