Vanhempi Pastori John Chalapati


 Tel /Puh : +91 90002 94559    ( Intia )


Sähköposti / E-mail:
johnbabuforlord@gmail.com

Living Light Ministries - Urban & Rural Development Society( Kaupunki ja Maaseudun kehittämisyhteisö - Urban and Rural Development Society )


Intiassa myös vainotaan kristittyjä, sentähden Elämän valo Intiaan järjestöllä täytyy olla myös tällainen "Maallinen toiminimi " (Kaupunki ja maaseudun kehittämisyhteisö ) " Jonka alla voidaan auttaa Orpolapsia.

John Chalapati & Prasanth Chalapati on ystäviäni ja Pastoreita /  ja johtavat Orpokotia Intiassa 


Tv: veljenne Juhani Rajala

TULE AUTTAMAAN MEITÄ


Rakkaat ystävät, tarvitsemme seuraavia tarpeita orpokodille


1) Tarvitaan riittävästi ruokaa

2) Vaateita lapsille ja koulutarvikkeita

3) Varoja sähköön ja muihin kiinteistökuluihinRukoilkaa näiden tarpeiden puolesta Jos Jumala kehoittaa sinua, niin tue jotain näistä tarpeista. Jos tarvitset lisätietoja, kirjoita minulle johnbabuforlord@gmail.com ja voit myös kirjoittaa vanhemmalle pojalleni ja pastorillemme sekä tulevalle ministeriön johtajalle Prasanth Chalapatille ja hänen sähköpostiins : prasanthchalapati@gmail.com

Matt  10:42 

"Ja kuka hyvänsä antaa yhdelle näistä pienistä maljallisen kylmää vettä, hänen juodaksensa, opetuslapsen nimen tähden, totisesti minä sanon teille: hän ei jää palkkaansa vaille."

Pastori Prasanth Chalapati

E-mail:

prasanthchalapati@gmail.com

Rukoushetki Orpokodin lasten kanssa

Matt 25:34-40

" Silloin Kuningas sanoo oikealla puolellaan oleville: 'Tulkaa, Minun Isäni siunatut, ja omistakaa se valtakunta, joka on ollut teille valmistettuna maailman perustamisesta asti." 

" Sillä Minun oli nälkä, ja te annoitte minulle syödä; Minun oli jano, ja te annoitte minulle juoda; Minä olin outo, ja te otitte minut huoneeseenne;"

" Minä olin alaston, ja te vaatetitte minut; minä sairastin, ja te kävitte Minua katsomassa; Minä olin vankeudessa, ja te tulitte minun tyköni." 

" Silloin vanhurskaat vastaavat hänelle sanoen: 'Herra, milloin me näimme sinut nälkäisenä ja ruokimme sinua, tai janoisena ja annoimme sinulle juoda?"

" Ja milloin me näimme sinut outona ja otimme sinut huoneeseemme, tai alastonna ja vaatetimme sinut?"

" Ja milloin me näimme sinun sairastavan tai olevan vankeudessa ja tulimme sinun tykösi?" " Niin Kuningas vastaa ja sanoo heille: 'Totisesti minä sanon teille: kaikki, mitä olette tehneet yhdelle näistä minun vähimmistä veljistäni, sen te olette tehneet minulle."