JOH 1:12


"KAIKKI JOTKA OTTIVAT HÄNEN VASTAAN. HÄN ANTOI VOIMAN /OIKEUDEN/VALLAN  TULLA HÄNEN LAPSEKSEEN, NIILLE JOTKA USKOVAT HÄNEN NIMEENSÄ "

JOH 1: 14


"JA SANA TULI LIHAKSI JA ASUI MEIDÄN KESKELLÄMME, JA ME KATSELIMME HÄNEN KIRKKAUTTANSA, SENKALTAISTA KIRKAUTTA, KUIN AINOKAISELLA POJALLA ON ISÄLTÄ, JA HÄN OLI TÄYNNÄ AROA JA TOTUUTTA "

Viisaat Rakentajat 

MIKSI TARVITSET JEESUSTA ?


ME TARVITSEMME HÄNTÄ PALATAKSEMME JUMALAN YHTEYTEEN, SIIHEN ALKUPERÄISEEN ELÄMÄÄN JOHON MEIDÄT ON ALKUPERÄISESTI SUUNNITELTU... KUN LÖYDÄT JEESUKSEN LÖYDÄT ELÄMÄN TARKOITUKSEN.

Jeesus on tie Jumalan yhteyteen..


Joh 14:6  "Jeesus sanoi hänelle: "Minä olen tie ja totuus ja elämä; ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin minun kauttani "

EFESOLAISKRIJE 2:10


" Sillä me olemme hänen tekonsa, luodut Kristuksessa Jeesuksessa hyviä töitä varten, jotka Jumala on edeltäpäin valmistanut, että me niissä vaeltaisimme."

APOSTOLIEN TEOT 7:26-27


 "Ja hän on tehnyt koko ihmissuvun yhdestä ainoasta asumaan kaikkea maanpiiriä ja on säätänyt heille määrätyt ajat ja heidän asumisensa rajat, 
" Että he etsisivät Jumalaa, jos ehkä voisivat hapuilemalla hänet löytää - hänet, joka kuitenkaan ei ole kaukana yhdestäkään meistä"

Me perimme syntymälahjana ruumiimme Isältä ja äidiltämme, näin suku jatkuu maan päällä. Jumala loi ihmisen alunperin maan tomusta, mutta sitten kun mies ja vaimo oli luotu, niin ihminen rupesi lisääntymään maan päällä.


Jokaiselle ihmiselle Jumala antaa heidän syntyessään: 


a) Hengen (Elämän hengen henkäyksen 


B) Sielun eli persoonan ( joka tuntee, ajattelee, luo ja muodostaa ajatuksia.)


Ihmisen elämä on jo lahjaa itsessään . Isä Jumala on lahjoittanut meille elämän ja yltäkylläisyyden että me hallitsisimme tätä maapallolla vietettävää elämäämme parhaalla mahdollisella tavalla.


Isän Jumalan suunnitelmiin kuuluu myös se, että me eläisimme Hänen yhteydessään, että meillä olisi läheinen suhde Häneen.


Tuo suhde aikojen alussa katkesi ihmisen tottelemattomuuteen paratiisissa. Siitä johtuen perimme äidin maidossamme epäuskon.


Siitä Johtuen tarvitsemme Jumalan poikaa Jeesusta, jonka Jumala lähetti maanpäälle


1.) Sovittamaan meidän syntimme.                                                    ( Epäuskomme tottelemattomuutemme ja näistä johtuvat monet monet synnit ja niitten seuraamukset )


2.) Ymmärtääkseen ihmisenä olemista....."Näin hän voi kiusattuja auttaa , koska hän oli kiusattu kaikessa niin kuin ihminen "


3.) Jeesus tuli meille esikuvaksi, miten meidän tulisi elää Jumalan yhteydessä.

LISÄÄ INFOA 


1 Korinttolaiskirje 1:9

"Jumala on uskollinen, hän, jonka kautta te olette kutsutut hänen Poikansa Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme, yhteyteen.

1Johanneksen kirje 1:25:11

"ja elämä ilmestyi, ja me olemme nähneet sen ja todistamme siitä ja julistamme teille sen iankaikkisen elämän, joka oli Isän tykönä ja ilmestyi meille "


5:11 Ja tämä on se todistus: Jumala on antanut meille iankaikkisen elämän, ja tämä elämä on hänen Pojassansa.