Jesus Christ Prayer Fellowship Church

Jeesuksen Kristuksen rukousyhteisön seurakunta  

Heimokylillä Intian viidakoissa asuu vielä täysin lukutaidottomia ihmisiä, he elävät alkeellisissa olosuhteissa. Metsästyksessä käytetään vielä jousipyssyjä. Pastori Ubba Yohanin Seetharamulun

työalueella on myös täysin kolujakäymättömiä lapsia, heille pyritään myös saamaan kolutusta, avustetaan kolutarvikkeiden saannissa ja lähetetään opettajia Heimokylille. Tule mukaan auttamaan näissä hankinnoissa varojesi mukaan ja rukoile työn puolesta.

LASTEN KOULURAKENNUS JA KEITTIÖ KESKELLÄ KUVASSA PASTORI UBBA

Copyright © Jesus Christ Prayer Fellowship Church